TJ Sokol Zásmuky

Tělocvičná jednota Sokol Zásmuky byla založena v roce 1895. Sokolovna byla dostavěna v roce 1923. V dnešní době patří se svými 200 členy mezi největší dobrovolné a společenské organizace v Zásmukách. Organizačně je součástí župy Tyršovy. Nejvyšší orgán jednoty je valná hromada, která se v Zásmukách koná vždy na jaře. Statutárním orgánem jednoty je výbor TJ, v jeho čele stojí starosta Sokola. Výbor řídí činnost jednoty v období mezi valnými hromadami. Jménem jednoty je oprávněn jednat starosta jednoty a jednatel jednoty. V posledních letech doznala sokolovna a její okolí mnoha změn. V roce 2002 na podzim se začalo s výstavbou tenisových kurtů a již na jaře 2003 se na těchto kurtech hrálo. I samotná sokolovna se velmi změnila. Začala kompletní rekonstrukcí toalet v celém objektu, následovaly sprchy v šatně. Největší změnou prošla sokolovna v posledních třech letech. Bylo vybudováno ústřední topení, proběhla částečná výměna oken a oprava fasády na zadní straně sokolovny a byla provedena výměna dveří u zadního vchodu. Naplánována je výměna oken ve vinárně. Naše sokolovna potřebuje ještě další opravy, ale ty budou provedeny podle naší finanční situace a dotací.

Při zásmuckém Sokole fungují dva sportovní oddíly, kopaná a stolní tenis. Oba oddíly jsou řádně registrovány a hrají pravidelné soutěže. V obou oddílech se daří i práce s mládeží, což je v dnešní době velmi důležité.

Dále v naší tělocvičné jednotě funguje cvičení žen, jóga, aerobic a tanečně pohybový kroužek. Naše ženy a dívky se pravidelně zúčastňují sokolských sletů. Zda má cvičení úspěch? O tom svědčí velký zájem o cvičení mezi ženami všech věkových kategorií.

V naší sokolovně se jednou týdně hraje florbal.

Jednou týdně probíhá cvičení rodičů a dětí. Cvičí se každou středu od 10:00 hod. pod vedení paní Zachové a Kohoutkové.

Po předchozím objednání jsou pro příchozí v provozu tenisové kurty. Hráči si mohou zakoupit občerstvení a použít šatnu a sprchy v sokolovně.

Výbor Sokola Zásmuky by byl rád, kdyby se cvičení účastnilo co nejvíce dospělých a hlavně dětí a mládeže