Historie

Fotbalový klub v Zásmukách vznikl v roce 1909 jako součást Tělocvičné jednoty Sokol. Informací o historii fotbalového klubu se moc nedochovalo, kroniky jsou strohé a neúplné, fotbalisté zřejmě raději běhali po hřišti než zaznamenávali události v písemné podobě. První skutečné fotbalové hřiště bylo umístěno na pozemku u sokolovny, bylo vybudováno po roce 1924, k převlékání sloužila šatna v budově sokolovny. Po roce 1948 po otevření zámecké bažantnici široké veřejnosti se začalo s úpravou louky dříve určené pro pastvu jelenů na fotbalové hřiště. Postupem času zde vyrostl sportovní areál, ve kterém se hraje fotbal dodnes. K hlavnímu fotbalovému hříšti přibyla tréninková plocha, kabiny se sociálním zařízením a oddychový koutek s restaurací a dětským hřištěm. Řídícím orgánem fotbalového klubu je klubový výbor. Členy výboru jsou především trenéři, vedoucí mužstev a zástupci z řad dospělých hráčů, předsedou fotbalového klubu je p. Hamsa, hospodářkou je p. Borovičková. Úkolem výboru je zajistit údržbu a přípravu hrací plochy, mistrovská utkání a dopravu na ně, ale i jejich klidný průběh, a především administrativní činnosti při registraci hráčů a samotných mužstev v soutěžích, zajištění dostatku hráčů, trenérů, hlavně dostatku finančních prostředků. Dále také pestrou tréninkovou přípravu, odborné vzdělávání trenérů, sledování hracích řádů a pravidel, ale také praní dresů a úklid kabin. Jednání se sponzory a nadřízenými orgány a vedením Města Zásmuk. Není málo úkolů, které fotbalový výbor zajišťuje. Musí zde pracovat lidé, kteří fotbalem tzv. žijí, neboť v Zásmukách se za tuto náročnou práci penězi neplatí. Jedinou odměnou členů je především pohled na dobrý fotbal, a též na zaplněnou tréninkovou plochu především v čase tréninku dětí a mládeže.