Členské příspěvky pro rok 2016

Děti, mládež, senioři nad 65 let    

  • Sokolský příspěvek (známka)        100,-
  • Oddílový příspěvek                       500,-
  • CELKEM                                       600,-                            

 

Dospělí (19 – 64 let)

  • Sokolský příspěvek (známka)          500,-
  • Oddílový příspěvek                         500,-
  • CELKEM                                      1 000,-

Hostujících fotbalistů se netýká sokolský příspěvek (platí jen oddílový), nejsou ale od Sokola úrazově ani odpovědnostně pojištěni.

Cvičitelé a trenéři, ostatní funkcionáři a „nesportující“ členové jsou od oddílového příspěvku osvobozeni

(platí jen sokolský příspěvek ve výši 500,- nebo 100,-).

Pro děti a mládež navštěvujících aktivity organizované Sokolem je členství povinné.

Členské příspěvky na rok 2016 musí být uhrazeny neprodleně       

(v Zásmukách dle rozhodnutí vedení TJ do konce února 2016)

Pokud se tak nestane, je další činnost ve sportovních oddílech nepřípustná (viz Stanovy ČOS).

 

přihláška